Inleiding

Wiersma Bewind & Budget werkt als franchisenemer voor BilancioBudget als zelfstandig bewindvoerder in het rayon Assen (gemeenten Assen, AA en Hunze, De Wolden, Meppel, Midden Drenthe , Noordenveld, Tynaarlo, Westerveld).

Wat kunt u van mij verwachten?

Ik help mensen met financiële problemen door stabilisatie van de financiën waardoor er een proces van ontzorgen in gang kan worden gezet. Ook acht ik het tot mijn taak om de zelfredzaamheid van mensen te bevorderen. Ik los de schuldenproblematiek van een cliënt niet op maar zal mij tot het uiterste inspannen om mijn cliënten te begeleiden naar de juiste instanties die dat wel zouden kunnen, alles onder het motto: “samenwerken doe je niet alleen”.

Wat is beschermingsbewind?

Bij beschermingsbewind wijst de kantonrechter u mij als bewindvoerder toe om uw financiële belangen te behartigen. De bewindvoerder neemt de verantwoordelijkheid over een vastgestelde lijst met tastbare zaken zoals uw woning, bezittingen en inkomsten.

Een bewindvoerder voorkomt dankzij het beschermingsbewind dat iemand misbruik maakt van uw persoonlijke fysieke of mentale situatie. Hij regelt uw financiële huishouding, zorgt ervoor dat de vaste lasten worden betaald en voorkomt ongeoorloofde uitgaven die u mogelijkerwijs in de financiële problemen zouden kunnen brengen. Of hij zorgt ervoor dat uw inkomsten en uitgaven weer in balans worden gebracht.

Het verschil ten opzichte van budgetbeheer is dat u over deze zaken niet zelfstandig meer mag beslissen. U moet met de bewindvoerder overleggen en mag alleen handelen als u (financiële) toestemming hebt van uw bewindvoerder. Het is dus minder vrijblijvend.

Beschermingsbewind in uw belang

Beschermingsbewind is alleen bedoeld voor mensen die door hun fysieke of mentale gesteldheid tijdelijk of blijvend niet in staat zijn om hun eigen financiële belangen te behartigen.

Beschermingsbewind komt veelal ook tot stand na overleg met en advies van een hulpverlenende organisatie of familie die u doorverwijst. Een kantonrechter beslist uiteindelijk of u onder beschermingsbewind komt te staan

Spreekuren

Maandag tot en met donderdag van 10.00 – 12.00 uur

Contact

BilancioBudget, Rayon Assen

Telefoon: (0592 21 70 47

Mail: assen@bilanciobudget.nl  U krijgt binnen 24 uur van mij een reactie. Voor meer informatie verwijs ik naar de website van BilancioBudget: www.bilanciobudget.nl

Tarieven

Meer informatie over tarieven kunt u vinden op Tarieven