Wat is onderbewindstelling?

Bij een onderbewindstelling beheert de bewindvoerder van Aksion. Waardevol uw gelden én
goederen. Uw inkomsten worden op een nieuw te openen beheerrekening gestort waarvan vervolgens
uw vaste lasten en uw leefgeld worden betaald. U ontvangt uw leefgeld op een eigen betaalrekening
met betaalpas waarmee u kunt pinnen.
Ter informatie ontvangt u tijdens het eerste kennismakings- en voorlichtingsgesprek de brochure
Curatele, bewind en mentorschap (uitgave Ministerie van Veiligheid en Justitie).

Boedelbeschrijving

Na instelling van het bewind dient de bewindvoerder binnen 3 maanden een boedelbeschrijving in bij
de kantonrechter. De boedelbeschrijving is het overzicht van uw bezittingen (en schulden) bij aanvang
van de onderbewindstelling. Daarna legt de bewindvoerder via de rekening en verantwoording
namens u jaarlijks verantwoording af aan de rechtbank.

Betaling vaste lasten

De bewindvoerder zal een financieel overzicht opstellen met daarin een overzicht van uw inkomsten
en uitgaven. Inkomsten zijn salaris, uitkering, toeslagen, voorlopige teruggaven van de
belastingdienst, heffingskortingen e.a. Tot de vaste maandelijkse uitgaven worden gerekend (in
volgorde van prioriteit): huisvestingslasten, zorgpremie, energiekosten, een aansprakelijkheids- en
inboedelverzekering, gemeentelijke- en waterschapsbelasting, telefoon/televisie/internet,
huishoudgeld en reserveringen voor o.a. verplicht eigen risico zorgkosten. Deze rangorde betekent
dat bij begrotingsproblemen er afhankelijk van deze prioriteit op de uitgaven wordt bespaard!

Looptijd onderbewindstelling

Een onderbewindstelling wordt door de kantonrechter ingesteld voor onbepaalde tijd. Een
onderbewindstelling kunt u beëindigen door een schriftelijk verzoek in te dienen bij de rechtbank. In de
brief geeft u aan waarom het bewind volgens u beëindigd kan of moet worden. Voor dit verzoek dient
griffierecht te worden betaald.

Informatieplicht

Alle veranderingen die te maken hebben met uw financiën of met uw andere bezittingen dient u direct
met de bewindvoerder te overleggen. U kunt daarbij denken aan: verhuizen, een medische- of
tandartsbehandeling, samenwonen, werk, een boete, een verandering van uw inkomen etc.

Post

Alle brieven die u nog ontvangt en die te maken hebben met uw financiën dient u onverwijld naar de
bewindvoerder te sturen of te e-mailen.

Bankrekeningen

De bewindvoerder opent bij de ING bank twee betaalrekeningen op uw naam. Een beheerrekening
waar al uw inkomsten op worden gestort en een leefgeldrekening die u kunt gebruiken voor het
opnemen van uw leef- en kleedgeld e.a.. Indien nodig, zal er een spaarrekening worden geopend
waar een reserve voor noodsituaties wordt geparkeerd.

Schulden

Schulden zullen aan het begin van de onderbewindstelling geïnventariseerd worden (zie
boedelbeschrijving). De schuldeisers zullen worden geïnformeerd over uw onderbewindstelling. Indien
mogelijk zullen er aflossingsregelingen worden afgesproken. Zijn de schulden problematisch dan zal
pas bij een financieel en persoonlijk stabiele situatie een aanvraag voor schuldhulpverlening worden
gedaan bij betreffende instelling (GKB, VKB e.a.) in uw gemeente.

Kosten

Afhankelijk van de hoogte van uw inkomen kan de bewindvoerder voor de kosten van de
onderbewindstelling bijzondere bijstand aanvragen bij uw gemeente. De inkomensgrens waarbij u in
aanmerking komt voor bijzondere bijstand is in de regel de hoogte van een bijstandsuitkering.
De tarieven die de bewindvoerder bij u in rekening mag brengen worden jaarlijks door de staatsecretaris
van het Ministerie van Veiligheid en Justitie vastgesteld. In 2023 zijn de maandelijkse
bewindvoerderskosten voor een alleenstaande € 125,54, voor een echtpaar bedragen de kosten € 150,55. Voor het opstarten van de onderbewindstelling wordt eenmalig het intaketarief berekend van € 709,06. Voor een huisontruiming en voor PGB beheer mag de bewindvoerder eveneens vastgestelde tarieven in rekening brengen. Voor een schuldenbewind geldt een hoger tarief.

Bereikbaarheid

De bewindvoerder is telefonisch bereikbaar op maandag van 9.00 t/m 11.00 uur, dinsdag, donderdag en vrijdag van 11.00 uur t/m 13.00 uur op 06 16 25 39 60. Ook kunt u een e-mail sturen naar info@aksion.nu. Voor meer informatie kunt u kijken op www.aksion.nu. Aksion. Waardevol streeft ernaar uw voicemailboodschap, sms, e-mail per omgaande en uiterlijk binnen 48 uur te beantwoorden.

Klachtenreglement

Aksion. Waardevol beschikt over een klachtenreglement. Dit reglement kunt u desgewenst opvragen.

Afspraken tussen bewindvoerder en cliënt:

De bewindvoerder verklaart dat:

 • De onderbewindstelling wordt uitgevoerd volgens de wettelijke regels zoals gesteld in de
  artikelen 1:431 en volgende van het Burgerlijk Wetboek en zoals omschreven in deze
  overeenkomst.
 • De bewindvoerder binnen 3 maanden een boedelbeschrijving indient bij de kantonrechter en
  verder alle rekeningen en verantwoordingen voor de rechthebbende tijdig bij de rechtbank
  aanlevert.
 • De bewindvoerder een financieel overzicht zal opstellen met daarin de inkomsten en uitgaven
  van rechthebbende.

De cliënt verklaart dat:

 • hij/zij geen nieuwe schulden maakt of anderszins financiële verplichtingen aangaat;
 • hij/zij volledige openheid van zaken geeft ten aanzien van zijn/haar financiële situatie;
 • hij/zij alle wijzigingen in zijn/haar persoonlijke of financiële omstandigheden direct door geeft
  aan de bewindvoerder en eventuele bewijsstukken levert;
 • hij/zij is geïnformeerd over de wijze waarop hij/zij contact kan opnemen met de
  bewindvoerder;
 • hij/zij is geïnformeerd over welke situatie hij/zij met de bewindvoerder moet overleggen;
 • hij/zij weet wat er van hem/haar verwacht wordt in de eventuele periode van inkomensbeheer
  voorafgaand aan beschermingsbewind;

Datum: …………………. Plaats: ………………………………………..

Cliënt: …………………………… Handtekening: …………………………………….